local phone 06 85 72 25 70 – Overlijden melden   24/7

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat elke man beschaduwd zal worden door zijn liefdadigheid op de Dag der Opstanding. De dag waarop de zon dicht bij de hoofden van de mensen zal worden gebracht, totdat Allah over hen zal oordelen. (overgeleverd door Ahmad)

Haast je dus in het geven van liefdadigheid en streef ernaar je liefdadigheid doorlopend te maken, zodat je er na de dood profijt van zal hebben. Wij vragen Allah ons te helpen om te doen waar Hij van houdt en Tevreden mee is. Islamitische uitvaartzorg Amanah is meer dan een uitvaartzorg alleen. Wij zetten ons in voor de gemeenschap. En wij willen graag nog iets betekenen voor de overledene en zijn/haar nabestaanden.

Daarom introduceren wij ons nieuwe liefdadigheidsproject.

Vanaf 1 april 2019 plant Islamitische uitvaartzorg Amanah voor elke uitvaart die zij doen een olijfboom aan in Palestina in naam van de overledene*. Zodat de overledene de beloning krijgt voor elke olijf die hieraan groeit, opdat het een sadaqa jariyah voor hem/haar mag zijn. Wij zullen deze olijfbomen laten planten via de organisatie Plant een Olijfboom. Kijk voor meer informatie op http://www.planteenolijfboom.nl. Plant een Olijfboom stuurt ons binnen twee weken een certificaat waarop wordt verklaard dat in naam van de overledene een olijfboom wordt aangeplant. Daarna sturen wij het certificaat door aan de nabestaanden. Nadat de boom is aangeplant zal de naam terug te vinden zijn in een online database, met foto’s van een plaquette bij de olijfgaard met daarop alle namen gegraveerd.

De profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie (zaken): een doorlopende liefdadigheid, kennis waarvan andere profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.

Overgeleverd door Muslim.

*Alleen voor een overledene vanaf 16 jaar zullen wij een boom planten aangezien het kinderen direct toegestaan wordt Al-Janna te betreden. Mochten de ouders het waarderen een olijfboom in naam van het overleden kindje aan te planten dan doen wij dit met alle liefde.

Contact

building   Islamitische Uitvaartzorg Amanah
location   Wezerdreef 11 3562 BC  Utrecht
mail   Info@Amanahuitvaart.nl
folder KVK 63345293
Algemene voorwaarden: Algemene Voorwaarden Amanah

06 85 72 25 70 – Overlijden melden  24/7
06 24 74 29 71 – Algemene vragen  09:00 - 17:00

Exclamation Triangle Check code